Analyse af brand og kommunikation

Analyse af brand og kommunikation

Bedre image og øget kendskab

Image- og kendskabsanalyse giver dig viden om, hvordan I opfattes og hvor kendt jeres virksomhed eller brand er. Det kan bl.a. give svar på:

 • Hvor mange og hvem kender os?
 • Hvilke værdier kender de os for?
 • Hvad er vores brands stærke og svage sider?
 • Hvordan differentierer vores brand sig i forhold til konkurrenterne? 

Mere om imageanalyse og kendskabsanalyse 

Mål effekten af kampagner og annoncer

Evaluering og effektmåling af fx en kampagne, annonce, udsendelse, et undervisningsforløb, et projekt e.l. kan være en fordel for at kunne få viden om metoder og proces til gavn for udvikling af lignende i fremtiden og for at dokumentere effekten af et bestemt tiltag overfor politikerne, annoncører, kunder og internt. 

Du kan få besvaret spørgsmål som:

 • Hvem og hvor mange ser/læser vores kampagne, annonce e.lign.?
 • Hvordan opfatter modtagerne budskabet? 
 • Virker kampagnen/undervisningen/projektet efter intensionen?
 • Har kampagnen, undervisningen eller projektets tiltag haft nogen effekt?

Mere om effektmålinger

Udvikling af koncepter, kampagner eller ideer

Har I udviklet fx et nyt koncept eller kampagne? Eller går I og tumler med nogle nye ideer, men er usikre på om det matcher målgruppens behov og præferencer? Ved at ”teste” på forhånd, får I mulighed for at rette styrepinden i den rigtige retning og opdage eventuelle faldgrupper, så kursen kan lægges om, før den lanceres.

Du kan bl.a. få svar på:

 • Hvem er i målgruppen for konceptet, kampagnen, ideen?
 • Hvad mener målgruppen om det?
 • Hvor differentierer det sig?
 • Hvad mener målgruppen er de vigtigste fordele ved konceptet?
 • Hvordan markedsfører vi det?

Kontakt

Kontakt en af medarbejderne hos Jysk Analyse, hvis du er interesseret i at høre mere.