Analyse af medarbejdertilfredshed: 3 trin 

1. I gang: ”Dialog, som sikrer din tilfredshed!” 

Første skridt for at komme i gang med en måling af medarbejdernes tilfredshed er en dialog om hvilke overordnede faktorer, der skal medtages i undersøgelsen, og i hvilken grad spørgsmålene under hver faktor skal tilpasses virksomheden. Jysk Analyse råder over et katalog med faktorer og spørgsmål, som vi anvender i den første dialog til fastsættelse af spørgerammen. Vi tager gerne et uforpligtende møde omkring omfang og indhold af en tilfredshedsmåling for din virksomhed.

Efter en indledende dialog med ledelsen leverer vi et fast tilbud på gennemførelse og afrapportering af en tilfredshedsmåling for jer. 

2. Indsamling af svar: ”To løsninger: 1. Gør-det-selv eller 2. Overlad-alt-til-os” 

Enten du foretrækker, at medarbejderne svarer via et skema på internettet eller på papir, råder Jysk Analyse over den mest moderne teknologi til indsamling eller scanning af svarene. Vælger du internettet til indsamling, skal du blot levere navne og e-mailadresser på dine medarbejdere, så klarer vi resten. Ønsker du at samle ind ved hjælp af et skriftligt spørgeskema, kan du vælge enten selv at uddele dette sammen med svarkuverter fra os eller blot levere medarbejdernes navne og adresser til os, så klarer vi alt omkring udsendelse og indsamling. 

Jysk Analyse garanterer, at besvarelser behandles fuldt anonymt. Således modtager I udelukkende  resultater på medarbejdergrupper (5 personer eller derover) - ikke på enkeltpersoner. 

3. Formidling af resultater: ”Værs’go - en rapport til hver leder/mellemleder” 

Det er afgørende, at resultaterne fra tilfredshedsundersøgelsen kommunikeres ud til alle led i virksomheden. Derfor har vi udviklet forskellige designskabeloner til formidling af resultaterne. 

Vi tager udgangspunkt i virksomhedens organisationsdiagram og leverer en rapport til hver enkelt leder, der har mere end 5 medarbejdere under sig. Det vil sige, at hver eneste leder og mellemleder med mere end 5 medarbejdere under sig får en rapport, hvor han/hun kan se resultaterne for egen afdeling og sammenligne dette med virksomhedens samlede resultater. Herved får alle ledere i virksomheden et grundlag for at lave deres egen handlingsplan for at forbedre medarbejdertilfredsheden i deres afdeling, enhed eller butik. 

Eksempel på rapport

Læs mere om gode grunde til at måle medarbejdertilfredshed og hvordan den måles.