FAQ:

”Goddag, du taler med Jakob fra Jysk Analyse, må jeg have lov at tale med…"

Telefoninterviewer

”Sådan lyder det typisk, når du bliver ringet op af en af vores interviewere, og bliver indbudt til at deltage i et telefoninterview i forbindelse med en markedsanalyse.

Herunder er nogle af de spørgsmål, du måske stiller dig i den forbindelse. 

”Hvordan er jeg udvalgt?

Som oftest kontaktes respondenterne i en telefoninterviewundersøgelse på baggrund af en simpel tilfældig udvalgt stikprøve af telefonnumre. Stikprøven indeholder både fastnet og mobilnumre. Når vi rekrutterer til fokusgrupper, udtrækkes stikprøven fra området i nærheden af, hvor fokusgruppeinterviewet skal afholdes. Desuden vil der til fokusgrupper ofte være nogle kriterier, som respondenterne skal opfylde. Disse kriterier varierer mellem de enkelte undersøgelser. Eksempler på kriterier er: Mellem 18 og 55 år og læser avis dagligt.

Hvorfor er det vigtigt, at jeg deltager i telefoninterviewet.

Du er blevet tilfældigt udvalgt til at deltage, og vi er derfor interesserede i lige netop DINE synspunkter i undersøgelsen. Via indsigt i dine synspunkter får kunden bag undersøgelsen mulighed for at tilpasse sig dine ønsker eller behov. 

Hvem er i den anden ende af røret?

Jysk Analyses interviewere gennemgår et uddannelsesforløb efter ansættelse. Før den enkelte undersøgelse sættes i gang modtager interviewerne, der skal gennemføre interview i forbindelse med undersøgelsen, en grundig instruktion i undersøgelsen og dens spørgsmål, således at de får en specifik forståelse for at gennemføre netop disse interview. Det er således interviewere, der er velforberedt på opgaven, som du taler med. 

Er jeg virkelig anonym?

For at beskytte respondenternes anonymitet udføres alt interviewarbejde og al bearbejdelse af data i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og ESOMARS internationale kodeks. Du kan således være 100 % sikker på anonymitet, når du bliver kontaktet af Jysk Analyse. 

Hvem overværer personligt interview/fokusgruppe?

En repræsentant fra Jysk Analyse samt kunden eller repræsentanter fra denne kan overvære personlige dybdeinterview (ikke telefoninterview) eller fokusgrupper. Du bliver dog informeret om dette på forhånd, før interviewet påbegyndes, så du har mulighed for at sige fra. 

Hvorfor bliver jeg optaget?

Vi optager som regel personlige dybdeinterview (ikke telefoninterview) og fokusgrupper på enten mini disc eller DVD. Således har markedsanalytikeren et materiale at forholde sig til efterfølgende, hvilket letter rapporteringen. Deltagerne orienteres dog om optagelsen før interviewet. Optagelsen er fortrolig, og offentliggøres derfor ikke.

Kontakt

Kontakt Jysk Analyse for at høre mere.