Kvalitativ analyse 

Hvad er en god leverandør i dine kunders øjne? Hvordan opfatter vores kunder vores virksomhed? Hvad betyder service for kunderne? Kvalitative analyser kan give dig dyberegående og detaljerede begrundelser/beskrivelser af emner relevante for din virksomhed. 

Hvad er en kvalitativ analyse?

Kvalitative analyser gennemføres for at få en dybere forståelse af en målgruppes valg og måder at tænke på. Målgruppens holdninger til fx jeres organisations produkter, services, koncepter, markedsføringsmateriale osv. afdækkes. Den viden I opnår via en kvalitativ analyse, er et værktøj til udviklingen af virksomhedens produkter, ydelser og markedsføring.  Resultaterne giver sammen med virksomhedens eksisterende viden et bedre beslutningsgrundlag. Læs også om anvendelser af kvalitativ analyse

Udbytte af kvalitativ analyse

  • Interaktion mellem interviewer og respondent giver mulighed for uddybelse og begrundelse af svar  
  • Giver adgang til ny viden i kraft af den eksplorative arbejdsform
  • Afdækker både manifeste og latente holdninger, da man går i dybden i dialogen og analysen af det sagte  

Typer af kvalitative analyser

Jysk Analyse tilbyder forskellige former for kvalitative analyser. Læs mere om fokusgruppedybdeinterview og duointerview

Mere om metode

Læs også om kvantitativ analyse og om forskellene mellem kvalitativ og kvantitativ metode.