Kvalitativ versus kvantitativ metode 

Kvalitativ


Kvantitativ 


Anvendelse

Anvendes til at opnå indsigt af dybdegående og eksplorativ karakter. 

Anvendelse

Anvendes til at kortlægge en gruppe af personer på en række ensartede kvantificerbare variable.

Indsigt

Kvalitative markedsanalyser besvarer ofte spørgsmål som ”hvad”, ”hvorfor” og ”hvordan”. Fx: Hvordan opfattes mærket X? Dvs. indsigt der går i dybden.  Læs mere om kvalitative markedsanalyser.

Indsigt

Kvantitative markedsanalyser besvarer typisk spørgsmål som ”hvor mange” og ”hvor meget”. Fx: Hvor mange kender mærket xxx? Dvs. indsigt der går i bredden. Læs mere om kvantitative markedsanalyser.

Metode

Ved brug af kvalitativ metode opnår du indblik i personers indre følelser og motiver. Du får viden om personerne på det latente niveau og finder frem til dybere behov og præferencer, hvilket er afgørende faktorer for købsbeslutning og præferencedannelse. Kvalitative markedsanalyser er kendetegnet ved åbenhed og en udforskende tilgang, hvor der tages udgangspunkt i målgruppens egne beskrivelser. Resultaterne kan ikke generaliseres.

 Metode

Ved brug af kvantitativ metode opnår du viden på det manifeste niveau om en bred og repræsentativ skare af personer. Data kan således kvantificeres og resultaterne generaliseres. Kvantitative markedsanalyser anvendes endvidere ofte til at teste foruddefinerede hypoteser og er dermed ikke af eksplorativ karakter. 

Indsamlingsformer

Bl.a. dybdeinterviewduointerview og fokusgruppe

Indsamlingsformer

Bl.a. telefoninterview, online spørgeskemapostalt spørgeskema og hall-test.

Kontakt

Kontakt Jysk Analyse for at høre mere.