Kvantitativ analyse 

Hvor mange kender jeres brand og virksomhed? Hvilken profil har jeres kunder? Hvor tilfreds/utilfreds er jeres kunder? Kvantitative analyser kan anvendes til at fastsætte størrelsen eller omfanget af bestemte handlemåder, forudsætninger, holdninger til produkter etc. 

Hvad er en kvantitativ undersøgelse?

Kvantitative analyser tilvejebringer information, som kan udtrykkes i tal og behandles via statistiske metoder. Anvendes til at kortlægge en gruppe af personer på en række ensartede kvantificerbare variable. 

Udbytte af kvantitativ analyse

  • Giver adgang til information fra en bred og repræsentativ skare af personer
  • Giver mulighed for at generalisere resultaterne
  • Giver mulighed for at teste foruddefinerede hypoteser
  • Afdækker data på det manifeste niveau

Typer af kvantitative analyser

Jysk Analyse tilbyder forskellige former for kvalitative analyser. Læs mere om telefoninterview, online spørgeskemapostalt spørgeskema og hall test

Mere om metode

Læs også om kvalitativ analyse og om forskellene mellem kvalitativ og kvantitativ analyse.