Desk research

 Desk research

Hvad er desk research?

Desk research består i analyser eller markedsbeskrivelser på basis af eksisterende materiale, sekundære data. Det kan være såvel interne som eksterne kilder i virksomheden, som fx salgsstatistikker, regnskabsoplysninger, statistikker fra fx Danmarks Statistik, databaser fra fx Købmandsstandens Oplysningsbureau, researchrapporter m.v. 

Udbytte af Desk Research

Fordelene ved desk rearch er:

  • Billig dataindsamling
  • Store mængder information kan indsamles hurtigt, da data allerede foreligger

Relevante anvendelser af desk research

Desk reseach giver sædvanligvis en god baggrundsviden til et projektforløb eller større analysearbejde. Ligeledes kan det sikre overblik over området og relaterede problemstillinger. 

Kontakt

Kontakt Jysk Analyse for at høre mere.