Hall-test

Hall test

Hvad er en hall-test?

Jysk Analyse gennemfører også personlige interview ved hjælp af hall-test. Et hall-test interview varer typisk 15-20 minutter og foretages på udvalgte teststeder. Ofte har en hall-test karakter af forbrugeundersøgelser, hvor forbrugere interviewes i butikker, indkøbscentre eller på handelsstrøg, og hvor der anvendes forskellige stimuli. Testen gennemføres med udgangspunkt i et spørgeskema, elektronisk eller på tryk, afhængig af opgaven og de fysiske rammer.  

Udbytte

Udbyttet ved en hall test er, at du får mulighed for at vise og fysisk teste et materiale, fx et produkt. I får dermed et indblik i en bred skare af personers reaktion på testmaterialet. 

Relevante anvendelser af hall-test

Jysk Analyse har anvendt hall-tests med alt lige fra 120 til 600 interview fordelt på udvalgte teststeder. Hall test er især anvendelige til at afdække en lang række forbrugerens holdninger til konkrete materialer fx produkter, emballage, reklamefilm, annoncer m.v., hvor forbrugerne skal opleve fx smage, høre eller lugte og efterfølgende give deres holdning tilkende til testmaterialet. 

Kontakt

Kontakt Jysk Analyse for at høre mere.