Postalt spørgeskema 

Postalt spørgeskema 

Hvad er et postalt spørgeskema?

En postalundersøgelse er en metode til at indsamle kvantitativ analyse hvilket sker via et postudsendt, skriftligt spørgeskema. Undersøgelsen har typisk følgende forløb: Det skriftlige spørgeskema udarbejdes, testes, trykkes og udsendes til de personer, der deltager i undersøgelsen. Herefter svarer respondenterne og indsender skemaet til Jysk Analyse. Der rykkes evt. for yderligere besvarelser. De returnerede skemaer scannes og samles i en database, hvorefter data efterbehandles og afrapporteres i den form kunden ønsker. 

Læs også om andre former for spørgeskemaer.

Udbytte

Udbyttet ved et postalt spørgeskema er at: 

  • I får mange svar fra mange mennesker, samtidig med at den gennemsnitlige interviewpris er forholdsvis lav, hvis målgruppen er stor 
  • Du har mulighed for at få svar på mange spørgsmål
  • Du kan få svar på spørgsmål også af mere personlig art i et spørgeskema, da den enkelte deltagers anonymitet sikres totalt, hvilket giver en vis sikkerhed for oprigtige/ærlige svar fra respondenten
  • Respondenterne har mulighed for at udfylde spørgeskemaet i deres eget tempo, og når de har tid, hvilket øger chancerne for at få nuancerne med 

Relevante anvendelser af postalt spørgeskema

Jysk Analyse anvender især et postalt spørgeskema:

  • Hvis målgruppen er stor, idet det således er en billig metode at få svar fra disse 
  • Ved mange svarmuligheder, hvor et fysisk skema er lettere at overskue 
  • Ved følsomme emner, som man ikke nødvendigvis ønsker at oplyse om via telefon eller spørgeskema på nettet

Kontakt

Kontakt én af medarbejderne hos Jysk Analyse for at høre mere.