Brandanalyse 

Brandanalyse

Hvilken værdi har jeres brand? Hvor prisfølsomt er jeres brand i forhold til konkurrenterne? Hvilke brands kender markedet?

Dette er nogle af de spørgsmål, en brandanalyse kan give svar på. En brandanalyse er således et særdeles brugbart værktøj til at tage beslutninger om pris, image, distribution og kommunikation.

Branding handler om differentiere sig fra andre udbydere eller produkter, der kan tilfredsstille samme behov - at skille sig ud på emotionelle egenskaber, fremfor udelukkende produktegenskaber.

Eksempler på spørgsmål en brandanalyse kan besvare

 • Hvor meget er markedet villig til at betale mere for et givet brand?
 • Hvor let har de ved at skifte brand ved prisændringer?
 • Hvad er prisfølsomheden for vores brand? Er prisfølsomheden mellem de forskellige brands forskellig? Hvilken pris kan vores brand opretholde?
 • Hvor mange kender, har adgang til, bruger og foretrækker vores brand?
 • Hvilke andre brands kender markkedet også?
 • Hvilke andre mærker har markedet også adgang til?
 • Hvilke andre mærker købes i stedet?
 • Hvilke andre brands har markedet også præference for?
 • Hvilke egenskaber forbinder markedet med vores brand?
 • Hvilke andre mærke konkurrerer vi med i den nuværende position?
 • Er der huller i markedet, som vi kan udnytte?

Brandanalyse - med indbygget segmentering

En brandanalyse kan også hjælpe med at identificere og beskrive segmenter samt afdække hvordan forskellige segmenter reagerer. Det er således også et værktøj til at tage beslutninger om strategi og målgruppe. Fx kan følgende spørgsmål besvares:

 • Er der segmenter i markedet med forskellig vurdering af brands?
 • Findes der særligt prisfølsomme segmenter?
 • Er vores konkurrencemæssige styrke forskellig i forskellige segmenter?
 • Findes der segmenter med forskelligt engagement i forhold til brands?
 • Er der forskelle i segmenternes attraktivitet?

Jysk Analyse har udviklet vores helt eget værktøj til brandanalyse, nemlig BrandScape®

BrandScape® er et unikt værktøj for brandmanageren med ansvar for markedsføring af et brand. Det unike ved værktøjet er, at brandanalysen bliver ikke alene deskriptiv men også forklarende og forudsigende. Værktøjet er udviklet af professor Carsten Stig Poulsen, grundlægger af Jysk Analyse.

Læs mere om BrandScape® i den uddybende præsentation af BrandScape

Kontakt

Kontakt Jysk Analyse for at høre mere.