Imageanalyse

Hvordan opfatter kunderne, medarbejderne og interessenterne vores virksomhed? Og er der overensstemmelse mellem det billede de har af os og de faktiske forhold i virksomheden? 

Hvad er en imageanalyse?

Imageanalyser er en form for markedanalyse, som belyser omgivelsernes opfattelse - image - af et produkt, et varemærke eller en virksomhed. Herigennem opnår I en indsigt, der kan anvendes i kommunikationen af produktet, varemærket eller virksomheden. 

Udbytte af en imageanalyse

Via en imageanalyse får du bl.a. belyst følgende spørgsmål: 

  • Hvilke værdier forbindes med produktet, varemærket eller virksomheden?
  • Hvad er de stærke svage sider ved dette image?
  • Hvordan differentierer det sig fra jeres konkurrenter? 

Kontakt

Kontakt Jysk Analyse for at høre mere.