Konkurrentanalyse 

- Et skridt foran konkurrenterne

konkurrent

Hvem er jeres største konkurrenter? Hvad er jeres stærke og svage sider i forhold til konkurrenterne? Hvordan er jeres position på markedet?

Dette er nogle af de spørgsmål, en konkurrentanalyse kan give svar på. Jysk Analyse gennemfører konkurrentanalyser, som giver værdifulde strategiske indsigter om jer og jeres konkurrenter, hvilket gør jer i stand til at tilpasse jeres produkter, services og markedsføring til markedet. Sådan forbedrer I jeres konkurrenceevne. 

En konkurrentanalyse er en systematisk indsamling og bearbejdning af oplysninger om konkurrenterne. Formålet er at finde konkurrenternes stærke/svage sider. 

Metode

Jysk Analyse har erfaring i at gennemføre konkurrentanalyser vha. forskellige metoder. Typisk benyttes én eller flere af følgende metoder til gennemførsel af konkurrentanalyser:

 • Kvalitativ analyse, vha. fx dybdeinterview
 • Desk research, fx via dataindsamling fra hjemmesider, NNErhverv og årsrapporter.
 • Kvantitativ analyse, fx vha. telefoninterview eller webinterview med kunder

Metoderne kan med fordel kombineres. 

Hvilke spørgsmål kan en konkurrentanalyse besvare?

En konkurrentanalyse vha. desk research kan fx bruges til at sammenligne konkurrenter med egen virksomhed på følgende parametre:

 • Udbud af produkter eller serviceydelser, herunder pris- og kvalitetsforhold
 • Økonomisk tilstand - økonomiske nøgletal og udvikling
 • Ressourcer - antal/typer af medarbejdere, samarbejdspartnere m.v.
 • Salg og distribution af produkter - hvor og hvordan
 • Markedsføring - hvor/hvordan markedsføres virksomheden og produkter/serviceydelser

En konkurrentanalyse kan også gennemføres som en kundeanalyse eller analyse med potentielle kunder vha. fx telefoninterview eller webinterview.
En sådan analyse kan bruges til at sammenligne konkurrenter med egen virksomhed fx på følgende parametre:

 • Kendskabet til virksomheden og dens produkter - versus kendskabet til konkurrenter
 • Brug af forskellige leverandører - hvor handler man
 • Brug af produkter/ydelser - hvilke produkter/ydelser anvender man 
 • Præferencer - hvilke leverandører foretrækker man
 • Opfattede image
 • Tilbøjelighed til skift af leverandør - har man overvejet at skifte? Til hvilke leverandører har man overvejet at skifte? 
 • Tilfredshed og loyalitet - versus er konkurrenternes kunder mere tilfredse og loyale?

Resultater

Resultaterne afrapporteres typisk via PowerPoint-præsentation eller kort tekstrapport, der gør resultaterne lette at overskue.

Kontakt

Kontakt Jysk Analyse for at høre mere.