Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Virksomheder/organisationer har en klar interesse i at sætte fokus på medarbejdernes tilfredshed. Fordi tilfredse medarbejdere...  

 • Øger produktiviteten
 • Er mere loyale
 • Øger kundetilfredsheden 

Skræddersyede undersøgelser - gennem mere end 20 år

Med Jysk Analyse - som samarbejdspartner - får du en erfaren leverandør, der gennem mere end 20 år har gennemført medarbejdertilfredshedsundersøgelser. Vi har gennemført medarbejdertilfredshedsundersøgelser for mange forskellige typer af virksomheder med alt lige fra 50 til 6000 medarbejdere. Selve spørgeskemaet tilpasses medarbejdernes dagligdag og arbejdsforhold. Men også rapporteringen skræddersyes.  

Bemærk: Virksomheden får en rapport, der omfatter hele virksomheden. Ligesom alle afdelinger med mere end 5 medarbejdere får en rapport, der vedrører resultaterne for netop deres afdeling. 

Læs mere om rapporteringen.

Hvad skaber tilfredshed?

Når Jysk Analyse foretager medarbejdertilfredshedsundersøgelser tager vi typisk udgangspunkt i 4-8 overordnede faktorer, der har stor indflydelse på medarbejdernes tilfredshed. Nedenstående viser nogle typiske faktorer. 

 • Nærmeste leder
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Image
 • Information
 • Loyalitet
 • Motivation
 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Samarbejde
 • Sundhed
 • Tilfredshed

Eksempler på spørgsmål

Netop det at spørgsmålene er skræddersyede og tager udgangspunkt i medarbejdernes dagligdag, gør resultaterne nemme at anvende. Nedenstående figur viser et eksempel på nogle spørgsmål.

Eksempler på spørgsmål til medarbejdertilfredshedsundersøgelse 

Analyse af medarbejdertilfredshed: 3 trin 

1. I gang: 

”Dialog, som sikrer din tilfredshed!” 

Første skridt for at komme i gang med en måling af medarbejdernes tilfredshed er en dialog om hvilke overordnede faktorer, der skal medtages i undersøgelsen, og i hvilken grad spørgsmålene under hver faktor skal tilpasses virksomheden. Jysk Analyse råder over et katalog med faktorer og spørgsmål, som vi anvender i den første dialog til fastsættelse af spørgerammen. Vi tager gerne et uforpligtende møde omkring omfang og indhold af en tilfredshedsmåling for din virksomhed.

Efter en indledende dialog med ledelsen leverer vi et fast tilbud på gennemførelse og afrapportering af en tilfredshedsmåling for jer. 

2. Indsamling af svar: 

”To løsninger: 1. Gør-det-selv eller 2. Overlad-alt-til-os” 

Enten du foretrækker, at medarbejderne svarer via et skema på internettet eller på papir, råder Jysk Analyse over den mest moderne teknologi til indsamling eller scanning af svarene. Vælger du internettet til indsamling, skal du blot levere navne og e-mailadresser på dine medarbejdere, så klarer vi resten. Ønsker du at samle ind ved hjælp af et skriftligt spørgeskema, kan du vælge enten selv at uddele dette sammen med svarkuverter fra os eller blot levere medarbejdernes navne og adresser til os, så klarer vi alt omkring udsendelse og indsamling. 

Jysk Analyse garanterer, at besvarelser behandles fuldt anonymt. Således modtager I udelukkende  resultater på medarbejdergrupper (5 personer eller derover) - ikke på enkeltpersoner. 

3. Formidling af resultater: 

”Værs’go - en rapport til hver leder/mellemleder” 

Det er afgørende, at resultaterne fra tilfredshedsundersøgelsen kommunikeres ud til alle led i virksomheden. Derfor har vi udviklet forskellige designskabeloner til formidling af resultaterne. 

Vi tager udgangspunkt i virksomhedens organisationsdiagram og leverer en rapport til hver enkelt leder, der har mere end 5 medarbejdere under sig. Det vil sige, at hver eneste leder og mellemleder med mere end 5 medarbejdere under sig får en rapport, hvor han/hun kan se resultaterne for egen afdeling og sammenligne dette med virksomhedens samlede resultater. Herved får alle ledere i virksomheden et grundlag for at lave deres egen handlingsplan for at forbedre medarbejdertilfredsheden i deres afdeling, enhed eller butik. 

Eksempel på rapport til medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Download en samlet beskrivelse af Jysk Analyses tilgang til medarbejdertilfredshedsundersøgelser i brochuren.

Kontakt

Kontakt en af vores medarbejdere hos Jysk Analyse, hvis du er interesseret i at høre mere.