Usability test

Få kendskab til hvordan brugerne agerer på jeres website og indsigt i hvad, der volder dem problemer.

Jysk Analyse tilbyder gennemførsel af usability test fra A-Z. Resulatet af en test er en gennemarbejdet rapport med resultater, liste med eventuelle brugervenlighedsproblemer samt forbedringsforslag til den videre udvikling. 

Hvad er en usability test?

En usability test - også kaldet brugervenlighedstest - er en metode til at afdække brugervenligheden af et site. Gennem interview og observation af målgruppen, får I indsigt i hvad der fungerer godt, og hvor der er udfordringer.

Typisk forløb af usability test

En usability test foregår typisk ved en seance, hvor 5-10 brugere mødes: 

 1. Indledende interview - enten dybdeinterview eller fokusgruppe - med brugere
 2. Test, der foregår ved computer, hvor brugere får stillet en række opgaver på hjemmesiden, fx at de skal finde nogle bestemte informationer, købe et produkt eller tilmelde sig til nyhedsbrev 
 3. Afsluttende dialog med brugerne omkring testen og hvad der var af udfordringer ved opgaverne 

Hvilke svar giver en usability test?  

En usability test kan give svar på: 

 • Hvordan oplever målgruppen navigationen? Er det til at finde rundt?
 • Er det intuitivt at færdes på sitet?
 • Hvordan opleves overskueligheden?
 • Hvordan opleves indholdet?
 • Hvordan opleves sidens visuelle udtryk?
 • Hvordan opleves teksterne? 
 • Kan brugerne gennemføres deres ærinder på sitet?
 • Er sitets funktionalitet tilfredsstillende? 

I følgende er illustreret en række af de emner, der kan afdækkes i en usability test: 

Usability test

  

Resultatet af en usability test

 • I får konkrete anbefalinger til, hvordan I kan udvikle jeres site
 • I får mulighed for at høre og observere jeres målgruppe tale om, hvordan de oplever jeres site
 • I får en 25-50 siders PowerPoint rapport med analyse af målgruppens reaktioner og brug af jeres website
 • I får en mundtlig præsentation og sparring om resultaterne

Kontakt

Kontakt en af vores medarbejdere, hvis du er interesseret i at høre mere.