Spørgeskema

Spørgeskema er et værktøj, indeholdende en række spørgsmål, der anvendes til markedsanalyser til indsamling af information.  

Det anvendes oftest som et statistisk værktøj. Spørgeskemaet kan have form af et postalt spørgeskema, online spørgeskema, telefoninterview eller personlige interview. Hver metode har deres fordele.  

Postudsendte og webudsendte spørgeskemaer er billige at udsende. Desuden har respondenterne mulighed for at udfylde spørgeskemaet i deres eget tempo, og når de har tid, hvilket øger chancerne for at få nuancerne med. Desuden har det fysiske skema følgende fordele:

Ved mange svarmuligheder er et fysisk spørgeskema lettere at overskue 

Hensigtsmæssigt ved følsomme emner, som man ikke nødvendigvis ønsker at oplyse om via telefon eller spørgeskema på nettet
Fordelen ved at indsamle data via et online spørgeskema er:

  • At det er en hurtig og billig metode til dataindsamling
  • At du har mulighed for at teste konkrete materialer i lyd og billeder på en større gruppe af respondenter
  • Hurtig dataindsamling

Spørgeskema via telefoninterview og personlige interviews er hurtige at indsamle, men fordrer få spørgsmål. Fordelene er:

  • Tager kort tid at gennemføre
  • Du får typisk en høj svarprocent 
  • Du får høj datakvalitet, da der er tale om tovejskommunikation, som giver mulighed for uddybninger af svar og afklare misforståelser 
  • Desuden giver personlige interviews mulighed for at fremvise materialer. 

Kontakt

Kontakt en af vores medarbejdere, hvis du er interesseret i at høre mere.