3 løsninger for din kundeanalyse

3 løsninger for din kundeanalyse 

Vi tilbyder forskellige løsninger til kundeanalyser, som adskiller sig ved hvor meget af den praktiske gennemførelse, I selv har ressourcer til at gennemføre. Her giver vi dig et kort overblik over de løsninger, som vi kan tilbyde. 

1. ”Gør det selv”-løsning

”Gør det selv” løsningen er beregnet for dem, der ønsker en kundeanalyse gennemført, hvor resultaterne er valide og anvendelige. I har ressourcer til selv at varetage den praktiske udførelse, men ønsker støtte og råd om gennemførelse og analyse. 

2. ”Du gør noget, vi gør noget”-løsning

"Du gør noget, vi gør noget" løsningen er for dem, der har ressourcer til selv at varetage uddeling og indsamling af spørgeskemaerne, men som derudover gerne vil have hjælp til de øvrige faser i kundeanalysen. 

3. ”Vi gør det hele”-løsning

"Vi gør det hele" løsningen er for dem, der ikke har ressourcer til selv at gennemføre dele af kundeanalysen. Jysk Analyse sørger for alt det praktiske i forbindelse med kundeanalysen. 

Oversigt over løsningerne

I tabellen kan du se, hvordan de forskellige metoder adskiller sig fra hinanden. Det vil sige, hvilke ting du skal gøre og hvilke ting Jysk Analyse varetager.

 

 

 

"Gør det selv"

"I gør noget, vi gør noget"

"Vi gør det hele"

Formål

Formålet fastsætter vi i fællesskab

x

x

x

Spørgeskema

I bestemmer hvilken type spørgeskema,
I vil bruge i undersøgelsen


x


x


x

Uddeling og indsamling

I sørger selv for uddeling og indsamling af spørgeskemaer


x


x

 

 

Vi laver en uddelingsplan

x

x

x

 

I sørger for gode interviewere til uddeling


x


x

 

 

I finder et sted til indsamling

x

x

(x)

Registrering og analyse

I registrer selv spørgeskemaer


x

 

 

 

Jysk Analyse foretager de indledende analyser


x


x


x

Resultater

Jysk Analyse opstiller resultaterne i letforståelige grafer og tabeller


x


x


x

Læs mere om processen for kundeanalyse. 

Vi stiller vor ekspertise til rådighed

Uanset hvilken metode I vælger, stiller Jysk Analyse sine metodemæssige erfaringer til rådighed og leverer efter aftale med kunden et færdigt koncept. Kombinationen af din lokalekspertise og vores branche- og analysekendskab anvendes i analysen af resultaterne.