Målgruppeanalyse 

"Den som forsøger at ramme alle, rammer ingen" - lyder en gængs læresætning i marketing. For jo bedre en målgruppe er karakteriseret, jo lettere er det at rette "markedsføringskytset" i den rigtige retning, fremfor at skyde med spredehagl udover hele markedet. 

Hvad er en målgruppeanalyse?

At definere en målgruppe svarer til at lave en segmentering af markedet. En målgruppe er således et segment, som en virksomhed vælger at rette sin marketingindsats mod, mens en målgruppeanalyse er en analyse af det segment. 

Udbytte af en målgruppeanalyse

I en målgruppe kan du få svar på en række af følgende spørgsmål:

  • Hvem er målgruppen?
  • Hvordan er målgruppen? Hvordan er deres profiler, herunder bl.a. demografiske sammensætning fx køn, alder, geografi?
  • Hvad er målgruppens interesser og behov?
  • Hvad er målgruppens præferencer, ønsker, smag? 

Kontakt

Kontakt Jysk Analyse for at høre mere.