JYSK ANALyse

PRODUKTER

Online eller cati

Segmentering

Opdel markedet i segmenter og vær mere effektiv i jeres markedsføring.

Hvad er segmentering?

Hovedformålet med en segmentering er at opdele markedet eller en kundedatabase i homogene grupper, dvs. segmenter. Dette sker på baggrund af  af data, som du har i din kundedatabase eller data vi henter genne interivewes

 

Segmenteringen kan således identificere og beskrive forskelle i segmenters behov, indkøbsadfærd, holdninger, livsstil, geografi, demografi o.l.

 

Segmenteringsgrundlaget kan med andre ord være alt lige fra geografiske variable til demografiske (køn, alder, erhverv etc.), adfærdsorienterede, psykografiske (livsstil/holdninger) variable m.v.  

Metode

Der kan anvendes såvel kvalitative og kvantitative metoder i forbindelse med en segmentering, og disse kan med fordel kombineres.

Én metode til segmentering er at gennemføre den på baggrund af allerede eksisterende data (sekundære data), fx med udgangspunkt i virksomhedens kundedatabase, som evt. kan beriges med eksterne markedsdata, fx segmenteringsværktøjet conzoom, og beskrivende profiler på dine kunder.

En anden metode kan være at segmentere på baggrund af primære data, fx på baggrund af data fra telefoninterview eller webinterview, hvor der opstilles et spørgsmålsbatteri bestående af et sted mellem 20 til 40 spørgsmål.  Disse spørgsmål tager ofte udgangspunkt i en produktkategori og kan fx beskrive oplevede produktbenefits, brugssituationer, adfærd eller en kombination af disse.

På bagrund af analyse af data kan segmenterne identificeres og beskrives.

Vi har blandt andet gennemført markedsanalyser for ....