JYSK ANALYSE

VORES YDELSER

Rådgivning

Spørgeskemakonstruktion
Vi har mere end 25 års erfaring med udarbejdelse af spørgeskemaer, der skal fungere on-line eller i et telefoninterview. Vi hjælper gerne med udarbejdelse af dit spørgeskema.

Analyseplanen
Det er klart en fordel at man supplerer sin spørgerammen med en analyseplan, så man er sikker på at man får det rette datagrundlag, i forhold til de analyser man gerne vil lave.

Lej en analysechef
Vil I gerne have “eksterne øjne” på jeres analyse set-up, så hjælper vi gerne med en “marketing research audit”, hvor vi gennemgår jeres analyse behov, ser på hvilke nøgletal (marketing metrics) der er “need to know” for jer og kommer med et forslag til hvilke typer af analyser i bør foretage og hvor ofte.

Book en workshop
Har I brug for inspiration for at komme i gang med en kundetilfredshedsmåling eller en trivselsmåling, så book os til at “kick-starte” det med en workshop, hvor vi gennemgår eksempler og muligheder samt laver øvelser, der giver jer konkret input til jeres projekt.