JYSK ANALYSE

VORES YDELSER

Telefoninterview

Hvad er telefoninterview?

Telefoniske interview anvendes typisk til at indsamle kvantitative data. Jysk Analyse gennemfører telefoninterviewundersøgelser ved hjælp af vort eget CATI-system (computer asssisted telepfone interview system). Dette betyder ”på godt dansk”, at interviewet administreres via et computerprogram.

Fordele ved telefoninterview
  • Dataindsamlingen går relativ hurtig
  • Du får typisk en høj svarprocent
  • Du har mulighed for at udvælge bestemte populationer og geografiske områder, som du ønsker viden om
  • Du får høj datakvalitet, da der er tale om tovejskommunikation, som giver mulighed for uddybninger af svar og afklare misforståelser.
Interviewere, der er godt klædt på, sikrer datakvaliteten

Telefoninterview gennemføres in-house af Jysk Analyses egne uddannede interviewere. Alle har gennemgået et internt uddannelsesprogram og er ikke provisionslønnede. Vi er altid meget grundige i instruktionen af interviewerne og træner dem i at introducere og ”overtale” respondenterne til at være med, med respekt for at nogle respondenter vælger at sige nej. Det minimerer andelen, som ikke ønsker at besvare spørgsmålene, og sikrer høj kvalitet i dataindsamlingen.

 

Jysk Analyse har mange interviewere med forskellige kompetencer. De spænder aldersmæssigt fra 20-75 år. Vi har derfor mulighed for at udvælge de interviewere til den specifikke undersøgelse, der har erfaringer fra lignende undersøgelser.

Hvornår anvendes telefoninterview?

Telefoninterview anvendes, når en større gruppe skal adspørges. Opgaver som effektmålinger, meningsmålinger, imageanalyser m.m. gennemføres ofte per telefon, ligesom vi også rekrutterer personer til fokusgrupper via telefon.

Mere om CATI

Jysk Analyses CATI-system sikrer, at interviewet gennemføres med de rette spring og svarmuligheder afhængig af respondentens svar. Dette vil være med til at give respondenten en god oplevelse ved interviewet. CATI-systemet administrer samtidig aftaler om genopkald.

Sådan sikrer vi også høj svarprocent

For at få den bedst mulige kvalitet i undersøgelsen tilstræbes det, at der opnås kontakt til og interviewes så mange som muligt. Vi forsøger derfor at ringe respondenterne op på forskellige dage og på forskellige tidspunkter. Det betyder, at vi kan tilbyde respondenten at blive interviewet på det tidspunkt, der passer vedkommende bedst.