Telefoninterview: Administration af spørgeskema via CATI 

Computerassisteret telefoninterviewer system

Den grundlæggende idé ved CATI

En undersøgelse via telefoninterview udføres vha. et computerassisteret telefoninterviewsystem (CATI), hvor spørgeskemaet administreres af en computer. Hvert spørgsmål vises på en dataskærm og læses op af en interviewer, som markerer det afgivne svar, hvorefter næste spørgsmål stilles og så fremdeles, til interviewet er gennemført. Denne beskrivelse af et CATI-system svarer nok til den grundlæggende idé, som den udvikledes i begyndelsen af '70erne, men med adgang til moderne computerteknologi er der sket en væsentlig videreudvikling i de senere år. 

Videreudvikling af funtioner

  • Opgaver, der også kan varetages af CATI i dag:
  • Administration af spring i spørgeskemaet, betinget af de svar, der bliver afgivet
  • Registrering af de afgivne svar, som med det samme er på elektronisk form
  • Randomisering af svarkategorier og spørgsmål, dvs. at at det er tilfældigt fra person til person, i hvilken rækkefølge svarmuligheder eller spørgsmål bliver præsenteret. Derved opnås en ligelig fordeling på alle svar/spørgsmål, og en mulig positionsbias undgås 
    Aktiv anvendelse af tidligere afgivne svar i senere spørgsmål. Fx: Den XXX, De sagde De ejede, hvor mange km har den kørt? Eller til begrænsning af svarmuligheder: Hvilke af de bilmærker, De sagde, De kendte, vil De overveje at købe? Listen med svar begrænses til de tidligere nævnte mærker 

Varetager også opgaver før- og efter interviewet

Denne beskrivelse er dog ikke udtømmende for de funktioner, som et CATI-system varetager. Før interviewet gør CATI det muligt at opsætte selve spørgeskemaet til et computerprogram, der kører på skærmen. Efter interviewet vil data blive lagt i en samlet datafil, som skal danne grundlag for afrapporteringen.

Læs mere om telefoninterview som metode.