Dybdeinterview 

Dybdeinterview  

Hvad er dybdeinterview?

I et personligt dybdeinterview interviewes én person ad gangen face-to-face. Interviewet har typisk en varighed af en halv til en time. Ofte optages interviewet elektronisk til senere analyse og fortolkning. Dybdeinterviewet adskiller sig fra fokusgruppe ved, at der skabes en højere grad af fortrolighed mellem den interviewede og interviewer på tomandshånd. Således kan også følsomme emner trygt og detaljeret udforskes. 

Udbytte af personlige dybdeinterview

Ved dybdeinterview opnås dyb indsigt i målgruppens holdning til et emne og bevæggrunde for at handle, som de gør. Dybdeinterview er eksplorative, således opnår du ofte indsigt i nye og uventede aspekter om et emne – aspekter som du ikke ville opnå indsigt i med et prædefineret spørgeskema

Relevante anvendelser af personlige dybdeinterview

Vi har med fordel anvendt personlige dybdeinterview ved:

  • Business to Business interview, hvor deltagernes forretningsområde gør, at den meningsudveksling og åbenhed, som er afgørende i fokusgrupperne, ikke er mulig med denne målgruppe
  • Undersøgelser af sensitive eller tabubelagte emner, hvor den enkelte ikke kan forventes at ville tale om det i en fokusgruppe
  • Fx prætest af reklamer – annoncer, tv-spots m.m. og ved evalueringer af projekter, med en begrænset målgruppe, hvor anonymiteten ellers ikke kan opretholdes.
  • Læs også artiklerne om kvalitativ analyse og anvendelser af kvalitativ analyse

Kontakt

Kontakt Jysk Analyse for at høre mere.