Proces for kundeanalyse

 

 Kundeanalyse indenfor turisme 

1. Formål

Ved at gennemføre en kundeanalyse får du en kortlægning af kundeprofiler og kundernes vurdering af dit produkt på en lang række områder. Resultaterne af kundeanalysen kan du bruge i udviklingen af dit produkt.   

2. Spørgeskema

Besvarelse af spørgeskemaet skal gerne være en fortsættelse af den gode oplevelse. Derfor skal det være motiverende og nemt at udfylde. Det betyder i praksis, at det ikke må være på mere end en A4 side. 

3. Uddeling og indsamling

Din kundeanalysen skal være repræsentativ. Det betyder, at alle gæster skal have samme mulighed for at deltage. Med omhu og omtanke kommer du langt på dette punkt. Det betyder meget for værdien af resultaterne. 

4. Registrering og analyse

Når skemaerne er indsamlet, så skal resultaterne registreres. Det foregår mest effektivt med elektronisk scanning. Hvis I selv taster ind, så anvend et program beregnet til dette. Det vigtigste er at få data lagret elektronisk, så de kan analyseres. Der er indsamlet mange skemaer, som slet ikke er udnyttet. 

5. Resultater

Resultaterne skal være en afspejling af formålet. De skal give svar. Samtidigt er det vigtigt, at I får resultater, I kan bruge, både på det overordnede niveau, men også så I kan identificere indsatsområder.
Læs også om 3 forskellige løsninger for din kundeanalyse