APV: Arbejdspladsvurdering

- Et lovkrav, men også et værktøj til at forbedre arbejdsmiljøet

Arbejdspladsvurdering - APV 

Skal I i gang med en Arbejdspladsvurdering (APV)? Som det første indebærer det, at man skal identificere og kortlægge, hvordan arbejdsmiljøet er i alle dele af virksomheden. Jysk Analyse har erfaring med gennemførsel af APV, hvis I ønsker hjælp til nemt og effektivt at få kortlagt arbejdsmiljøet samt sikkerhed for, at kortlægningen lever op til kravene.

Hvorfor APV?

APV er et lovkrav. Men der kan også være andre gevinster ved at gennemføre en APV.

  • En APV kan være med til at få sat arbejdsmiljøet på dagordnen i virksomheden
  • En APV får problemer med arbejdsmiljøet frem i lyset
  • En APV hjælper til at forebygge/undgå alle former for arbejdsskader
  • En APV giver mulighed for at forbedre arbejdsmiljøet

Et godt arbejdsmiljø er ikke bare til gavn for medarbejderne. Et godt arbejdsmiljø betyder også mindre sygefravær, mindre udskiftning i personalet, øget arbejdsglæde og produktivitet.

Hvad omfatter en kortlægning?

En kortlægning af arbejdsmiljøet skal afdække, om virksomheden har arbejdsmiljøproblemer, og i så fald skal disse skrives ned. Det kan fx være problemer inden for det ergonomiske, kemiske, fysiske, psykosociale område og på ulykkesområdet. Mere konkret kunne det være problemer med den måde, du sidder/står på, lysforhold, støj, brug af kemikalier, mobning, brug af maskiner/andet udstyr osv.

Hvornår skal man gennemføre APV?

APV’en skal i udgangspunkt revideres hvert tredje år. Hvis der sker større ændringer i arbejdet eller den måde det udføres på, som har betydning for arbejdsmiljøet, skal APV’en dog revideres. Det kan fx være, hvis man får nogle nye maskiner eller farlige stoffer.

Metoden er valgfri

Der er ikke et lovmæssigt krav til, hvordan man skal kortlægge arbejdsmiljøforholdene. Det kan fx være ved interview med medarbejdere, gruppesamtaler, som en del af en trivselsundersøgelse, skriftlige spørgeskemaer eller elektroniske spørgeskemaer. Jysk Analyse rådgiver gerne i valg af metode. En APV kan også være en del af en medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Læs mere om medarbejdertilfredshedsundersøgelser her.

Kontakt

Kontakt Jysk Analyse for at høre mere om APV.