Borgerundersøgelse

Når alt kommer til alt, handler borgerundersøgelser om at sikre, at kommunens, regionens eller statens borgere - som privatpersoner eller som erhvervsdrivende - får den service, de ønsker at betale for. Et af midlerne til sikring af kvaliteten af de offentlige ydelser er undersøgelser af borgernes tilfredshed med disse tilbud, planer, prioriteringer etc.

Hvad er en borgerundersøgelse?

Borgerundersøgelser har til formål at tage temperaturen på borgernes holdning til aktuelle spørgsmål i kommune, region eller stat.   

Udbytte af borgerundersøgelser

Borgerundersøgelser indgår som et centralt led i den kommunale planlægnings- og styringsproces. Borgerundersøgelser er den akse, hvorom processen med opstilling af mål, formulering af planer, kontrol af resultater og korrektion af indsats og mål drejer. Derfor er det vigtigt at komme i gang med disse undersøgelser og gennemføre dem jævnligt. 

Kontakt

Kontakt Jysk Analyse for at høre mere.