Kommunikationstest

Hvordan opfatter målgruppen budskabet i jeres annoncer, tv-reklamer, PR-materialer, produkternes emballage etc.? Er det relevant og forståeligt? Og bidrager det positivt til jeres image?

Som ”insider” i virksomheden kan det være svært at være neutral, når man skal vurdere, hvorledes målgruppen reagerer på forskellige kommunikationstiltag.   

Der er tre vigtige årsager til at teste kommunikation:  

  • Giver mulighed for at korrigere kommunikationstiltag – inden de iværksættes
  • Undgår at kommunikationen bidrager negativt til image
  • Undgår at kaste reklamekroner efter ”værdiløs” reklame

 

Hvad er kommunikationstest?

 

En kommunikationstest er en samlet betegnelse for analysemetoder, der tilvejebringer viden om effekten af forskellige former for kommunikation. En kommunikationstest kan således gennemføres som fx prætest, posttest, emballagetest og koncepttest.   

Udbytte af en kommunikationstest?

Du kan få besvaret spørgsmål som:

  • Hvordan vurderer målgruppen vores kommunikation?
  • Hvordan opfatter de relevansen af budskabet?
  • Husker de budskabet?
  • Giver det anledning til nogen uønskede associationer?
  • Giver vores markedsføring anledning til at købe jeres produkt/ydelse?
  • Stemmer kommunikationen overens med målgruppens opfattelse af virksomheden/organisationen?
  • Kan kommunikationen med fordel korrigeres?

Kontakt

Kontakt Jysk Analyse for at høre mere.